TGD Sliding Door Products top

ประตูบานเลื่อนเข้ามุม

line
ประตูบานเลื่อนเข้ามุม

ประตูบานเลื่อนเข้ามุม เป็นทางออกที่ดีเลิศที่ให้ความโดดเด่นด้านสายตากับทางเข้าของอาคารที่มีรูปแบบทันสมัย ขอบมุมสามารถขับเคลื่อนเป็นแนวตรงได้ทั้งภายในและภายนอกของอาคาร ไม่ว่าทิศทางใดที่คุณเลือก คุณสามารถสร้างสรรค์ทางเข้าที่สง่างามด้วยประตูบานเลื่อนเข้ามุมอัตโนมัติ

ทางเลือกในการใช้งาน
  • ประตูกระจกบานเต็ม
โครงสร้างเพิ่มเติม
  • Access control : ถูกควบคุมด้วยกุญแจ ปุ่มกด วีดีโอ และ ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
  • การตั้งปิด : ด้วยการกดปุ่ม ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติและไม่ถอยหลัง
  • ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ : สามารถทำงานร่วมกันกับระบบที่ใช้อยู่
ประตูบานเลื่อนเข้ามุม
ประตูบานเลื่อนเข้ามุม
Download Brochure Download Drawing Product Specification
Sliding Door Products
ประตูบานเลื่อนเข้ามุม ประตูบานเลื่อนเข้ามุม ประตูบานเลื่อนเข้ามุม
ประตูบานเลื่อนเข้ามุม ประตูบานเลื่อนเข้ามุม ประตูบานเลื่อนเข้ามุม
Standard Sliding Door
Telescopic Sliding Door
Circular Sliding Door
Angular Sliding Door
Heavy Sliding Door
Swing Door Embedded
Standard Swing Door
Folding Door Standar
Standard Revolving Door
Revolving Door with Showcase
Hermetic Door Standard
self-closing-door-standard
self-closing-door-standard
Request Quote
bottom