TGD Careers line

ร่วมงานกับเรา

TGD Automatic Doors Co.,Ltd. คือผู้นำด้านประตูอัตโนมัติในเมืองไทย เราเป็นตัวแทนนำเข้าประตูจากทวีปยุโรป และ เอเชีย ในแง่ของธุรกิจในปัจจุบันบริษัทกำลังขยายกิจการ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเปิดรับบุคลากรใหม่ หากคุณต้องการเติบโตในอาชีพการงาน เราก็ต้องการคุณ

สวัสดิการ :      โบนัสประจำปี      ประกันสังคม      ประกันกลุ่ม AIA      เบี้ยขยัน      ค่าล่วงเวลา      ชุดฟอร์มบริษัทฯ

ตำแหน่งงาน : ช่างเทคนิค
อัตรา : 10
คุณสมบัติ :
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิปวช. – ปวส. ด้านไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิค , ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • ทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการติดตั้งประตูอัตโนมัติ 1 -2 ปี จะได้รับการพิจา(อ่านต่อ...)
ดูรายละเอียด
ตำแหน่งงาน : พนักงานขายงานโครงการ
อัตรา : 10
คุณสมบัติ :
 • อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การขายงานก่อสร้าง โครงการใหม่ 3 ปีขึ้นไป(หากมีประสบการณ์ในการขายกับผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ สถาปนิก เจ้าของโครงการ โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และมีรถยนต์(อ่านต่อ...)
ดูรายละเอียด
ตำแหน่งงาน : วิศวกรโครงการ
อัตรา : 1
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 30– 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวของ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
 • หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ถ้าเกี่ยวกับด้านการติดตั้งประตูอัตโนมัติ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีแบบแผนในการทำงาน ทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาไ(อ่านต่อ...)
ดูรายละเอียด
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
อัตรา : 1
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 30– 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวของ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
 • หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ถ้าเกี่ยวกับด้านการติดตั้งประตูอัตโนมัติ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • มีแบบแผนในการทำงาน ทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขปัญหาไ(อ่านต่อ...)
ดูรายละเอียด
ตำแหน่งงาน : พนักงานเขียนแบบ
อัตรา : 1
คุณสมบัติ :
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช.หรือเทียบเท่า ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนแบบโครงสร้าง/ออกแบบโดยใช้โปรแกรม
 • Auto Cad ได้อย่างชำนาญ เช็คแบบและงาน Drawing ต่างๆ ได้ (อ่านต่อ...)
ดูรายละเอียด
line