TGD Partners top

Our Partners

ทอร์แม็ค

ทอร์แม็ค

สินค้าคุณภาพจากสวิสเซอร์แลนด์เพื่อสนองตามความต้องการของลูกค้า
Landert Motoren AG เป็นบริษัทครอบครัวที่มีความอิสระในการบริหารจัดการ ซึ่งตั้งอยู่ทั่วทั้ง 5 ทวีป บริษัทได้สร้างสมความรู้และเทคโนโลยีบนพื้นฐานของสินค้าอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 1924 ซึ่งลูกค้าของเรามีความพึงพอใจกับนวัตกรรมระดับชั้นสูงและคุณภาพที่โดดเด่นของสินค้าของเรา The Landert Motoren Group ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 700 คน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Bulach ซึ่งใกล้กับ Zurich ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีบริษัทในเครือกว่า 14 แห่ง ทั่วโลก และถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ คือ TORMAX (ผลิตระบบประตูอัตโนมัติ) และ SERVAXD (ผลิตอุปกรณ์ขับเคลื่อน).

ปัจจุบันนี้ TORMAX เป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ผลิตระบบประตูอัตโนมัติของยุโรป และทำงานร่วมกับหุ้นส่วนเป็นระยะเวลานาน เพื่อสร้างสรรค์ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประตูอัตโนมัติ ตัวขับเคลื่อนของประตู ซึ่งได้ถูกออกแบบควบคุมและพัฒนาโดยตรงจาก TORMAX ประตูอัตโนมัติ TORMAX สามารถพบเห็นได้ในอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงแรมและร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ในเรือและในอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถพบเห็นประตูอัตโนมัติจาก TORMAX ได้เกือบทุกแห่งทั่วโลก

visit site >

แน๊บโก้

แน๊บโก้

บทนำ
Nabtesco Corporation ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาในวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2547 ซึ่งเป็นการรวมกันของ NABCO Ltd. และ TS Corporation (เดิมชื่อ Teijin Seiki Co.,Ltd.) ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจและมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูง เป็นผู้ผลิตระบบเกี่ยวกับระบบเครื่องกลและส่วนประกอบอื่นๆ และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ หลังจากการควบรวมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพสูงสุดในการผลิต บริษัท Nabtesco ได้ดำเนินการโดยใช้ 7 บริษัทภายใน ขับเคลื่อนเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจระบบประตูอัตโนมัติชั้นนำของโลก

ประวัติของ ประตูอัตโนมัติ NABCO
NABCO Ltd. เป็นผู้ริเร่มธุรกิจจำหน่ายระบบประตูอัตโนมัติในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในขณะนั้น ประตูอัตโนมัติสำหรับอาคาร หมายถึง "ประตูบานสวิง" และความต้องการได้ถูกจำกัดด้วยพื้นที่การใช้งาน และเพื่อแก้ปัญหานี้ เราจึงตั้งเป้าหมายไปที่ประตูบานเลื่อน ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาด และได้ออกแบบพัฒนาระบบเพื่อใช้สำหรับ "ประตูบานเลื่อน" นับตั้งแต่นั้นมา ประตูอัตโนมัติ Nabco ก็เป็นยี่ห้อที่เป็นผู้นำในตลาด ปัจจุบันนี้ เรามีกำลังการผลิตระบบประตูอัตโนมัติประมาณ 65,000 ชุดต่อปี และในปี 2006 เรามียอดการผลิตสะสมรวมตั้งแต่ปี 1956 เป็นจำนวนกว่า 1,500,000 เครื่อง

visit site >
bottom