TGD Sliding Door Products top

ประตูปิดผนึกแน่น

line
ประตูปิดผนึกแน่น

ประตูสไลด์สุญญากาศ - แบบอัตโนมัติและแบบใช้มือ
ประตูสบานเลื่อนสุญญากาศ นิยมใช้เมื่อลูกค้าต้องการประตูแบบติดแน่นไม่มีอากาศเข้า

ประตูบานเลื่อนสุญญากาศเหมาะสำหรับระบบบานประตูเดี่ยวหรือบานคู่ และสามารถใช้งานแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือ สามารถผลิตจากวัสดุได้หลากหลายทั้งตัวแกนบานประตูและผิวปิดบานประตู อีกทั้งยังออกแบบระบบวงกบและระบบซีลประตูได้ ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย

ตัวเลือกคุณลักษณะ

 • ระบบปิดแบบแน่นหนา
 • พื้นผิวไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • แกนบานประตูเป็นฉนวนกันสียง
 • สามารถใส่ตะกั่วเพิ่มเพื่อป้องกันรังสี
 • วัสดุกันน้ำสำหรับใช้บริเวณชื้นแฉะ
 • โครงสร้างป้องกันควันและไฟ
พื้นผิวประตู
 • HPL-ลามิเนต ทำสีได้ตามความต้องการของท่านหรือตามแบบ
 • เหล็กกัลวาไนซ์ทำสีได้ตามต้องการ
 • ผิวสแตนเลส ที่ความเงา 240 เกรน
ทางเลือกการใช้งาน
 • แบบมีช่องหน้าต่างมองเห็นได้
 • ช่องหน้าต่างแบบป้องกันเลเซอร์และรังสี
 • หน้าต่างแบบมีม่านบังตา (แบบควบคุมด้วยมือหรือไฟฟ้า)
 • มีรูปแบบมือจับที่หลากหลาย
 • มีตัวล็อกประตู
ประตูปิดผนึกแน่น
ประตูปิดผนึกแน่น
Download Brochure Download Drawing Product Specification
Sliding Door Products
ประตูปิดผนึกแน่น ประตูปิดผนึกแน่น ประตูปิดผนึกแน่น
ประตูปิดผนึกแน่น ประตูปิดผนึกแน่น ประตูปิดผนึกแน่น
ประตูบานเลื่อนสไลด์
ประตูบานเลื่อนซ้อน
ประตูบานเลื่อนโค้ง
ประตูบานเลื่อนเข้ามุม
ประตูบานเลื่อนน้ำหนักสูง
Swing Door Embedded
ประตูบานสวิง
ประตูบานเฟี้ยม
ประตูหมุน
Revolving Door with Showcase
ประตูปิดผนึกแน่น
self-closing-door-standard
self-closing-door-standard
Request Quote
bottom