TGD Sliding Door Products top

ประตูบานเลื่อนซ้อน

line
ประตูบานเลื่อนซ้อน

ประตูบานเลื่อนซ้อนเหมาะสมสำหรับการใช้ในทุกๆโอกาส เมื่อต้องการความกว้างในการเปิด แต่มีพื้นที่จำกัดและไม่สามารถทำบานประตูให้กว้างขึ้นได้

ทางเลือกในการใช้งาน
  • ทางกู้ภัยและหลบภัย
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม
  • ระบบ air-lock (interlock) ระบบชุดควบคุมประตู2 บาน
  • การตั้งปิด : ด้วยการกดปุ่ม ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติและไม่ถอยหลัง
  • ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ: สามารถทำงานร่วมกันกับระบบที่ใช้อยู่ได้
ประตูบานเลื่อนซ้อน
ประตูบานเลื่อนซ้อน
Download Brochure Download Drawing Product Specification
ประตูบานเลื่อนซ้อน
ประตูบานเลื่อนซ้อน ประตูบานเลื่อนซ้อน ประตูบานเลื่อนซ้อน
ประตูบานเลื่อนซ้อน ประตูบานเลื่อนซ้อน ประตูบานเลื่อนซ้อน
ประตูบานเลื่อนสไลด์
ประตูบานเลื่อนซ้อน
ประตูบานเลื่อนโค้ง
ประตูบานเลื่อนเข้ามุม
ประตูบานเลื่อนน้ำหนักสูง
Swing Door Embedded
ประตูบานสวิง
ประตูบานเฟี้ยม
ประตูหมุน
Revolving Door with Showcase
ประตูปิดผนึกแน่น
self-closing-door-standard
self-closing-door-standard
Request Quote
bottom